เลือกซื้อไก่สายพันธุ์อาลาดิน

ทายาทมหานคร ไก่สายพันธ์ุอาลาดิน

เขี้ยวเงิน มหานครเสือฝ้าย
AL2925

10,000฿

ลูกมหานคร + ลูกเสือฝ้าย
MNK11301

520,410฿

ลูกมหานคร + จอห์นวิค สตางค์แม่เจ้าโชค
MNK11369

15,000฿

ลูกมหานคร + เสือดำสังเวียนแตก
MNK11362

30,000฿

ลูกมหานคร + เสือดำสังเวียนแตก
MNK11364

30,000฿

ลูกมหานคร + เสือดำสังเวียนแตก
MNK11365

30,000฿

ลูกมหานคร + ฉลาม ปิ่นคีรี หยกคีรี
MNK11324

10,000฿

ลูกมหานคร + ปืนใหญ่ + รอนนี่ + ทัพตอแดง +เก้าล้าน+ แม่ปิ่น
MNK11328

15,000฿

ลูกมหานคร
MNK11330

20,000฿

ลูกมหานคร + ปืนใหญ่ + รอนนี่ + ทัพตอแดง +เก้าล้าน+ แม่ปิ่น
MNK11331

20,000฿

ลูกมหานคร + ปืนใหญ่ + รอนนี่ + ทัพตอแดง +เก้าล้าน+ แม่ปิ่น
MNK11332

20,000฿

ลูกเพชรอุดร + ลูกมหานคร
C556

0฿

ลูกเพชรอุดร + คู่เกิดมดดำ
C578

0฿

ลูกเพชรอุดร + ลูกมหานคร
C583

0฿

ลูกเพชรอุดร + ลูกมหานคร
C582

0฿

ลูกเพชรอุดร + คู่เกิดมดดำ
C573

0฿

ลูกเพชรอุดร + คู่เกิดมดดำ
C565

0฿

ลูกเขี้ยวเงิน + ลูกมหานคร
S1862

0฿

ลูกเขี้ยวเงิน + ลูกมหานคร
S1991

0฿

ลูกสายฟ้า + ลูกมหานคร
S2105

0฿

ลูกสายฟ้า + ลูกมหานคร
S2084

0฿

ลูกก๋วยเจ๋ง + ลูกมหานคร
S2042

0฿